Η εταιρεία

Η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ ιδρύθηκε το 2002 με πρωτοβουλία του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑ, μετά την αποχώρησή του από την εταιρεία GEOPLAN, της οποίας υπήρξε ένας από τους 3 εταίρους από την ίδρυση της εταιρείας το 1991. Η επιθυμία για την δημιουργία μιας δυναμικής και σύγχρονης εταιρείας με έμφαση στη χρήση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, οδήγησε στη δημιουργία της εταιρείας ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ με συμμετοχή του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΡΚΑΔΑ. Η εταιρεία μας στελεχώθηκε με το προσωπικό, το οποίο συνεργαζόταν επί 3ετία με τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑ στα πλαίσια λειτουργίας της GEOPLAN με συνέπεια η δραστηριότητά της να υποστηρίζεται από μία ομογενή και έμπειρη ομάδα, δίνοντας έτσι στη ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ το στοιχείο της εμπειρίας και της αποτελεσματικότητας στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας. Με βάση τη δραστηριότητα των μελών της εταιρείας και τις εγκατεστημένες εφαρμογές, η εταιρεία έγινε DEVELOPER της AUTODESK στο χώρο του GIS με εξειδίκευση στους τομείς Πολεοδομικών Εφαρμογών με εφαρμογές, που ήδη λειτουργούν στους Δήμους Καλλιθέας και Ζωγράφου, ενώ παράλληλα μέσα από τις εφαρμογές ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ της εταιρείας καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες μηχανοργάνωσης των Πολεοδομιών της χώρας

Η λειτουργία της υπηρεσίας βασίζεται σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με στόχους:

Την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.

Την πλήρη εφαρμογή των απαιτήσεων της Νομοθεσίας και των προδιαγραφών στους τομείς δραστηριότητάς της.

Την βέλτιστη αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής που διαθέτει.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ εφαρμόζει
Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρώτυπο EN ISO : 9001:2000
(Πιστοποιητικό TUV AUSTRIA HELLAS Αρ. 0101156)

Οι πελάτες Μας

Το βασικό πελατολόγιο της ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ περιλαμβάνει τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και συγκεκριμένα:
 • Κτηματολόγιο Α.Ε.
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας
 • Δήμος Καλλιθέας
 • Δήμος Ζωγράφου
 • Δήμος Ταύρου
 • Δήμος Αγίου Δημητρίου
 • Δήμος Μεσολογγίου
 • Δήμος Αχαρνών
 • Δήμος Πύργου
 • Δήμος Σκιλλούντος
 • Δήμος Πειραιά
 • Δήμος Μαλίων

καθώς και ιδιώτες, με έμφαση σε αυτούς που δραστηριοποιούνται στο λεκανοπέδιο της Αττικής σε Πολεοδομικά θέματα μέσω των εφαρμογών της εταιρείας, που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τον ΑΝΔΡΕΑ ΘΩΜΑΙΔΗ και αφορούν στην έκδοση Πολεοδομικών χαρτών και ηλεκτρονικών δεδομένων για το σύνολο των Δήμων της Αττικής.

Σύνδεσμοι