Μελέτες

Κτηματολόγιο

 • Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου Κοινότητας Παντοκράτορα Ν. Ζακύνθου
 • Κτηματογράφηση για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο ΟΤΑ Δήμου Μεσολογγίου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας
 • Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου στους ΟΤΑ Κερατσινίου - Δραπετσώνας - Περάματος.(Επεξεργασία ενστάσεων Β' Ανάρτησης)
 • Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου του Δήμου Φιλιατών και των κοινοτήτων Σαγιάδας, Πλαισίου και Ασπροκκλησίου Ν. Θεσπρωτίας
 • Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου στον Ο.Τ.Α. Νυδρίου Ν. Λευκάδος
 • Σύμβαση ΕΤ-06 «Μελέτη Δημιουργίας Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων Ενεργών Τίτλων για  τους Δήμους Αλίμου, Αργυρουπόλεως, Γλυφάδας, Δάφνης, Ελληνικού, Ηλιουπόλεως,  Μοσχάτου, Ταύρου, Υμηττού του Νομού Αττικής και για το τμήμα του Δήμου Παλαιού   Φαλήρου.

Πολεοδομικά

 • Ψηφιοποιήσεις πολεοδομικών δεδομένων - Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση πολεοδομίας
 • Μελέτη πολεοδόμησης Παραλίας Πολιτικών Κοινότητας Πολιτικών Νομού Ευβοίας
 • Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής ΒΙ.ΠΑ. προς εξυγίανση του Δήμου Αχαρνών
 • Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, κτηματογραφική αποτύπωση και πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας "Αη Γιάννης ο Χωστός" του Δήμου Ηρακλείου
 • Πολεοδομική μελέτη και μελέτη πράξης εφαρμογής στην επέκταση του Σχεδίου Πόλεως Σταλίδας

Τοπογραφικά

 • Τοπογραφικές εργασίες για την Μελέτη Κατασκευής Νέου Εξωτερικού Υδραγωγείου του Διευρυμένου Δήμου Λαμίας
 • Σύνταξη μελέτης πράξεων αναλογισμού μεταξύ των Ο.Τ. 37-39, Ο.Τ. 38-45, Ο.Τ. 39-44, Ο.Τ. 60-61
 • Πράξη εφαμοργής περιοχής Αλεποχωρίου Δήμου Βιλλίων
 • Τοπογραφικές εργασίες για την οριστική μελέτη δρόμου Παραδείσια - Ελληνιτσα - Τουρκολέκα - Όρια Νομού
 • Τοπογραφική Αποτύπωση για την Παράκαμψη Φουρνάς
 • Μελέτη δύο (2) Λιμνοδεξαμενών και Κεντρικού Αρδευτικού Δικτύου στους Δήμους Φαρρών και Ωλενίας Ν. Αχαϊας
 • Τοπογραφική μελέτη ευρύτερου χώρου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής
 • Πράξη εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής επέκτασης στο Δήμο Μεσολογγίου και συγκεκριμένα στις πολεοδομικές ενότητες Βίγλα, Καλλονή, Αγ. Δημήτριος
 • Σύνταξη Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ. Γ1268 του Δήμου Αγίου Δημητρίου
 • Πράξη εφαρμογής περιοχής «ΕΚΤΕΛ» του Δήμου Αγίου Δημητρίου
 • Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στα Ο.Τ. 61 και 62 της περιοχής Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων
 • Εργασίες χάραξης του νέου κτιρίου ΠΛΑΙΣΙΟΥ στη θέση "ΣΚΛΗΡΙ" Μαγούλας
 • Ενημέρωση υποβάθρων περιοχής Αγίας Άννας του Δήμου Αχαρνών
 • Τοπογραφικές εργασίες για την μελέτη του αγωγού φυσικού αερίου EGL στη Βόρεια Ελλάδα
 • Τοπογραφικές εργασίες χάραξης αναδασμού Άγιου Σπυρίδωνα Νομού Βοιωτίας
 • Αποτύπωση των εξωτερικών όψεων του Ναού της Παναγίας της Ιεράς Μονής Οσίου Λουκά Νομού Βοιωτίας

Μηχανογράφηση

 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης στοιχείων πολεοδομικού γραφείου
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης πολεοδομικού γραφείου Δήμου Καλλιθέας
 • Μηχανογράφηση Πολεοδομίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης στοιχείων πολεοδομικού γραφείου του Δήμου Ζωγράφου
 • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Στοιχείων για την Δ/νση Πολεοδομίας Πρέβεζας
 • Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Πολεοδομικού Γραφείου και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ταύρου
 • Ψηφιοποίηση πολεοδομικών  δεδομένων ηλεκτρονική αρχειοθέτηση πολεοδομίας Δήμου Ταύρου
 • Ηλεκτρονική Πολεοδομία I- Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών (ΗΛΠ Ι)
 • Ηλεκτρονική Πολεοδομία II: Πολεοδομική Νομοθεσία και Σύστημα Πολεοδομικών Πληροφοριών για τον Πολίτη (ΗΛΠ ΙΙ)
 • Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (Γ.Σ.Π./G.I.S.) Δήμου Αγίου Δημητρίου
 • Εφαρμογή G.I.S. για διαχείριση πράξης εφαρμογής σε Καλλονή , Βίγλα, Άγιο Δημήτριο Δήμου Μεσολογγίου και εισαγωγή δεδομένων
 • Ενιαίο Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (Γ.Σ.Π./G.I.S.) του Δήμου Αχαρνών
 • Ηλεκτρονική Πολεοδομία III: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Ν.Α. της χώρας (ΗΛΠ ΙΙΙ)
 • Ηλεκτρονική Πολεοδομία III: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Ν.Α. της χώρας (ΗΛΠ ΙΙΙ)