, Έργο

ΕΡΓΟ

 

Μελέτες

 • Κτηματολογικές Μελέτες

  Οι κτηματολογικές μελέτες εκπονούνται πριν την ένταξη κάθε περιοχής της χώρας σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου. Μέσα από διαδικασίες συλλογής στοιχείων, μετρήσεων πεδίου και εκτενών χωρικών και νομικών ελέγχων στα πλαίσια της κτηματογράφησης, οι μελετητές του Εθνικού Κτηματολογίου αποδίδουν στο Ελληνικό Δημόσιο τα χωρικά και περιγραφικά δεδομένα κάθε περιοχής, η οποία μεταβαίνει από το προσωποκεντρικό σύστημα των Υποθηκοφυλακείων στο κτηματοκεντρικό σύστημα του λειτουργούντος Κτηματολογίου.

  Η διαδικασία της κτηματογράφησης και η συνακόλουθη ένταξη του υπολοίπου της χώρας στο καθεστώς του λειτουργούντος Κτηματολογίου αποτελεί σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης και άρσης της νομικής αβεβαιότητας και των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Οι δικαιούχοι εμπράγματων δικαιωμάτων διασφαλίζουν με τρόπο αδιάβλητο και χωρικά συνεπή την ακίνητη περιουσία τους, γεγονός το οποίο αναδεικνύει την αξία της και επιτρέπει την απρόσκοπτη εκμετάλλευσή της.

  Η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ έχει εκπονήσει και συνεχίζει να εκπονεί σημαντικό αριθμό κτηματολογικών μελετών, καθώς επέδειξε ιδιαίτερη προσήλωση στο μελετητικό αντικείμενο του Εθνικού Κτηματολογίου από την ίδρυση της. Στο παρελθόν η εταιρεία ανέλαβε εξ ολοκλήρου ή συμμετείχε στην εκπόνηση των ακόλουθων κτηματολογικών μελετών:

  Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου Περάματος Ν. Αττικής,

  Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου Αργασίου Ν. Ζακύνθου,

  Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου Παντοκράτορα Ν. Ζακύνθου,

  Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου Δραπετσώνας Ν. Αττικής,

  Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου Λευκάδας,

  Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου Νυδρίου Ν. Λευκάδας,

  Συλλογή και επεξεργασία δηλώσεων και συμπληρωματικών στοιχείων Ενεργών Τίτλων.

  Σε εξέλιξη βρίσκονται για την εταιρεία οι ακόλουθες κτηματολογικές μελέτες:

  Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου Αναβύσσου Ν. Αττικής,

  Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς,

  Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου υπολοίπου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,

  Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου υπολοίπου Π.Ε. Ηλείας.

 • Πολεοδομικές Μελέτες

  Το επιστημονικό πεδίο της Πολεοδομίας αφορά στον προγραμματισμό και την οργάνωση των λειτουργιών των οικισμών κάθε κλίμακας. Κατά τη διαδικασία της πολεοδόμησης λαμβάνονται υπόψη οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, δημογραφικές και άλλες παράμετροι με σκοπό τον προσδιορισμό των απαραίτητων διοικητικών μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητα και των όρων ανάπτυξης των υπό μελέτη οικιστικών περιοχών.

  Η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ δραστηριοποιείται στον τομέα των πολεοδομικών μελετών έχοντας αναλάβει την εκπόνηση των ακόλουθων:

  Κατάρτιση πολεοδομικών χαρτών Δήμου Χολαργού,

  Κατάρτιση πολεοδομικών χαρτών Δήμου Ψυχικού,

  Πράξη εφαρμογής ΒΙ.ΠΑ. Δήμου Αχαρνών Αττικής,

  Πράξη εφαρμογής ΕΚΤΕΛ Αγίου Δημητρίου,

  Διορθωτική πράξη εφαρμογής Δήμου Αγίου Δημητρίου,

  Ψηφιοποίηση πολεοδομικών δεδομένων και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση Πολεοδομίας Δήμου Ταύρου,

  Πολεοδομική μελέτη επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας «Άη Γιάννης ο Χωστός» του Δήμου Ηρακλείου,

  Παραγωγή ψηφιακού υποβάθρου εγκεκριμένου ρυμοτικού σχεδίου Δήμου Γλυφάδας,

  Οριοθέτηση οικισμών Δ.Δ. Καπανδριτίου,

  Δημιουργία ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πύργου,

  Δημιουργία ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Σκιλλούντος,

  Πολεοδομική μελέτη και μελέτη πράξης εφαρμογής στην επέκταση σχεδίου πόλεως Σταλίδας,

  Αναθεώρηση εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Πύργου.

 • Συγκοινωνιακές Μελέτες

  Το φάσμα των συγκοινωνιακών μελετών είναι ιδιαίτερα ευρύ και εκτείνεται από το σχεδιασμό έργων οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών έως την οδική ασφάλεια και τον κυκλοφοριακό έλεγχο.

  Η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ φέρει στο δυναμικό της Πολιτικούς και Αγρονόμους & Τοπογράφους Μηχανικούς, οι οποίοι εξειδικεύονται στην εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών. Ως εκ τούτου αναλαμβάνει συγκοινωνιακές μελέτες δημοσίων έργων, τα οποία αφορούν στο σύνολο της επικράτειας της χώρας. Ενδεικτικά, παρατίθενται οι δύο πιο πρόσφατες αποπερατωμένες συγκοινωνιακές μελέτες της εταιρείας:

  Αναθεώρηση κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Φλώρινας,

  Μελέτη στάθμευσης πόλης Φλώρινας.

 • Υδραυλικές Μελέτες

  Κατά την εκπόνηση υδραυλικών μελετών λαμβάνονται υπόψη υδρολογικά, γεωλογικά και άλλα δεδομένα του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και ανθρωπογενείς ανάγκες και οικονομικοί περιορισμοί για τη σχεδίαση έργων υποδομής με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτων. Η κλίμακα των έργων υποδομής, τα οποία κατασκευάζονται δυνάμει υδραυλικών μελετών, ποικίλει και εκτείνεται από τη διευθέτηση χειμάρρου μέχρι την κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος.

  Η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ αναλαμβάνει την εκπόνηση υδραυλικών μελετών, δυνάμει της εξειδίκευσης των συντελεστών της.

 • Τοπογραφικές Μελέτες

  Η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ αναλαμβάνει την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών δημοσίων έργων και τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για ιδιώτες πελάτες. Για το σκοπό αυτό φέρει στην κατοχή της τοπογραφικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Η εταιρεία αποτελεί επίσης εγγεγραμμένο χρήστη και συνδρομητή του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS, του οποίου τις υπηρεσίες αξιοποιεί μέσω σύγχρονου εξοπλισμού GPS.

  Στο επίπεδο των τοπογραφικών μελετών δημοσίων έργων, η εταιρεία έχει εργαστεί για τη μελετητική υποστήριξη σημαντικών έργων υποδομής, αποδίδοντας τοπογραφικές αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας, ευθυγραμμιζόμενη με τα αυστηρότερα πρότυπα προδιαγραφών.

  Ακολούθως παρατίθενται ορισμένες περατωθείσες τοπογραφικές μελέτες της εταιρείας:

  Τοπογραφική αποτύπωση στα πλαίσια μελέτης επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νομού Μεσσηνίας,

  Αποτύπωση όψεων Ναού Παναγίας Ι.Μ. Οσίου Λουκά Βοιωτίας,

  Τοπογραφική αποτύπωση στα πλαίσια μελέτης ύδρευσης του οικισμού Χρυσοκελλαριάς του Δήμου Πύλου,

  Τοπογραφική αποτύπωση στα πλαίσια υδραυλικής μελέτης του Δήμου Σαλαμίνας,

  Αποτυπώσεις ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου στη συνοικία Πλάκας του Δήμου Αθηναίων,

  Τοπογραφική αποτύπωση για την οριοθέτηση ρέματος Καλογήρων,

  Μελέτη σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων σχολικών κτιρίων Δήμου Αθηναίων,

  Τοπογραφική αποτύπωση και αναλογισμός αποζημιώσεων για την υλοποίηση της νότιας παρακαμπτήριας οδού Μυτιλήνης Ν. Λέσβου.

Μηχανοργάνωση

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή ανέδειξε το κοινό από όλους τους φορείς αίτημα εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών της χώρας για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία τους με τους πολίτες και τη διευκόλυνση του έργου τους. Μέσω διαδικασιών μηχανοργάνωσης επιχειρείται, επομένως, σε κάθε τομέα δραστηριοποίησης των δημόσιων φορέων η άρση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Η διαρκής ενασχόληση της εταιρείας ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ με τεχνολογίες πληροφορικής αποτέλεσε το σημαντικότερο παράγοντα δραστηριοποίησής της στο τομέα της μηχανοργάνωσης. Η εταιρεία έχει αναλάβει και ολοκληρώσει τις ακόλουθες μελέτες μηχανοργάνωσης:

Μηχανοργάνωση Διευθύνσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,

Διαλογή, καταγραφή και ταξινόμηση αρχείων Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής,

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και ενημέρωση πληροφοριακού συστήματος Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας.

Η τελευταία μελέτη μηχανοργάνωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την εταιρεία σε συνεργασία με την ένωση των εταιρειών SINGULARLOGIC INTERGRATOR και UNISYSTEMS, της οποίας υπήρξε υπεργολάβος. Αποτέλεσμα της συνεργασία ήταν η ανάπτυξη των εφαρμογών Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας, οι οποίες αξιοποιούνται για την οργάνωση των πολεοδομικών υπηρεσιών της χώρας και την εξυπηρέτηση πολιτών και υπαλλήλων πολεοδομικών υπηρεσιών με τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα ψηφιακά δεδομένα των όρων δόμησης, των τοπικών ρυθμίσεων και των ρυμοτομικών σχεδίων για το σύνολο της επικράτειας.

Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν αποτελούν μετεξέλιξη των τριών εφαρμογών με την επωνυμία «ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ», τις οποίες είχε αναπτύξει η εταιρεία και χρησιμοποίησαν αρκετές πολεοδομικές υπηρεσίες της χώρας.

Η πρώτη εφαρμογή «ΓΕΩ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ι» περιλαμβάνει τα υποσυστήματα Πρωτοκόλλου, Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου Κατασκευών και Διαχείρισης Συστήματος.

 • Σύστημα Πρωτοκόλλου

  Το υποσύστημα Πρωτοκόλλου επιτελεί της ακόλουθες λειτουργίες:

  1. Πρωτοκόλληση εισερχόμενων εγγράφων και καταχώριση απαραίτητων στοιχείων,
  2. Πρωτοκόλληση εξερχόμενων εγγράφων με χρήση κοινού αριθμού και κλείσιμο των αντίστοιχων εισερχόμενων εγγράφων με καταχώρηση των απαραίτητων πληροφοριών,
  3. Πρωτοκόλληση εξερχόμενων οίκοθεν εγγράφων με απόδοση νέου αριθμού πρωτοκόλλου,
  4. Δυνατότητα επισύναψης ηλεκτρονικών εγγράφων στις εγγραφές πρωτοκόλλου,
  5. Εκτύπωση αποδεικτικού παραλαβής εγγράφου με τα στοιχεία πρωτοκόλλου,
  6. Χρέωση εισερχόμενων θεμάτων σε τμήματα ή υπαλλήλους της υπηρεσίας,
  7. Συσχέτιση εγγραφών με προηγούμενες εγγραφές της υπόθεσης,
  8. Αναζήτηση και καταχώριση συναλλασσόμενων προσώπων με την πολεοδομική υπηρεσία,
  9. Αναζήτηση και καταχώριση διευθύνσεων που αφορούν σε ακίνητα και ιδιοκτησίες και διαχείριση του αντίστοιχου αρχείου με δυνατότητα συσχέτισης εγγραφών με βάση τη διεύθυνση,
  10. Δυνατότητα πολλαπλών αναζητήσεων εγγραφών πρωτοκόλλου.
 • Σύστημα Χορήγησης Αδειών

  Το υποσύστημα Χορήγησης Αδειών επιτελεί της ακόλουθες λειτουργίες:

  1. Έλεγχος πληρότητας φακέλου οικοδομικών αδειών,
  2. Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου οικοδομικών αδειών και καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων,
  3. Δημιουργία και συντήρηση αρχείου διευθύνσεων μοναδικού προσδιορισμού κάθε κατασκευής ή ιδιοκτησίας με δυνατότητα συσχέτισης της με σχετικές υποθέσεις,
  4. Χρέωση φακέλου σε αρμόδιο χρήστη,
  5. Παρακολούθηση των σταδίων ελέγχου που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας,
  6. Χρέωση κάθε σταδίου ελέγχου σε κατάλληλο τμήμα ή υπάλληλο,
  7. Καταγραφή παρατηρήσεων υπαλλήλου – ελεγκτή ανά στάδιο ελέγχου,
  8. Προγραμματισμός και Καταγραφή συναντήσεων με ενδιαφερόμενους μηχανικούς ή πολίτες για τις ανάγκες ελέγχου του σταδίου,
  9. Σύνδεση κάθε παρατήρησης με τι εγγραφές πρωτοκόλλου που αντιστοιχούν στις απαντήσεις,
  10. Έκδοση οικοδομικών αδειών με δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου,
  11. Έλεγχος υπέρβασης του χρονικού ορίου έκδοσης άδειας,
  12. Έκδοση λοιπών αδειών και βεβαιώσεων,
  13. Παρακολούθηση εκκρεμών υποθέσεων τμήματος,
  14. Χρέωση νέων υποθέσεων του τμήματος σε υπαλλήλους,
  15. Δυνατότητα πολλαπλών αναζητήσεων οικοδομικών αδειών και υποθέσεων τμήματος,
  16. Εκτύπωση πίνακα ενημέρωσης κοινού,
  17. Εκτύπωση λειτουργικών αναφορών.
 • Σύστημα Ελέγχου Κατασκευών

  Το υποσύστημα Ελέγχου Κατασκευών επιτελεί της ακόλουθες λειτουργίες:

  1. Διαχείριση καταγγελιών για αυθαίρετες κατασκευές,
  2. Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου αυθαίρετων κατασκευών με καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων,
  3. Δημιουργία και συντήρηση αρχείου διευθύνσεων μοναδικού προσδιορισμού κάθε κατασκευής ή ιδιοκτησίας με τη δυνατότητα συσχέτισης υποθέσεων αυθαίρετων κατασκευών σε σχετικές υποθέσεις οικοδομικών αδειών,
  4. Χρέωση φακέλου – υπόθεσης σε αρμόδιο χρήστη,
  5. Παρακολούθηση των σταδίων ελέγχου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ελέγχου μιας καταγγελίας για αυθαίρετη κατασκευή,
  6. Δημιουργία χρηματικών καταλόγων,
  7. Διαχείριση αίτησης εξαίρεσης από κατεδάφιση,
  8. Διαχείριση φακέλων επικίνδυνων κατασκευών,
  9. Παρακολούθηση των σταδίων ελέγχου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ελέγχου καταγγελίας επικινδύνου,
  10. Διαχείριση φακέλων υγρασιών,
  11. Παρακολούθηση των σταδίων ελέγχου που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ελέγχου υπόθεσης υγρασιών,
  12. Παρακολούθηση εκκρεμών υποθέσεων τμήματος,
  13. Μακροπρόθεσμος μαζικός προγραμματισμός αυτοψιών,
  14. Χρέωση νέων υποθέσεων τμήματος σε υπαλλήλους,
  15. Δυνατότητα πολλαπλών αναζητήσεων υποθέσεων τμήματος και συσχέτιση τους με οικοδομικές άδειες,
  16. Εκτύπωση λειτουργικών αναφορών.

  .

 • Σύστημα Διαχείρισης Συστήματος

  1. Θέματα εισερχομένων / εξερχόμενων πρωτοκόλλου,
  2. Τύποι οικοδομικών αδειών,
  3. Κριτήρια ελέγχου πληρότητας φακέλου οικοδομικής άδειας,
  4. Απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε τύπου οικοδομικής άδειας,
  5. Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρήστες του συστήματος,
  6. Υπάλληλοι πολεοδομικών γραφείων,
  7. Στοιχεία πολεοδομικών γραφείων,
  8. Τμήματα πολεοδομικών γραφείων,
  9. Στοιχεία περιφερειών, νομών και δήμων
  10. Ρόλοι υπαλλήλων πολεοδομικών υπηρεσιών,
  11. Ροές εργασίας κάθε υποσυστήματος.

  .

Η δεύτερη εφαρμογή «ΓΕΩ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ» περιλαμβάνει τα υποσυστήματα Επισκόπησης Όρων Δόμησης – Τοπικών Ρυθμίσεων, Ενημέρωσης Ρυμοτομικών Σχεδίων και Σάρωσης και Ενημέρωσης Τοπικών Ρυθμίσεων.

 • Σύστημα Επισκόπησης Όρων Δόμησης – Τοπικών Ρυθμίσεων

  Το υποσύστημα Επισκόπησης Όρων Δόμησης – Τοπικών Ρυθμίσεων καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών και των υπαλλήλων των πολεδομικών υπηρεσιών για αναζήτηση χωρικών και περιγραφικών στοιχείων που αφορούν σε ειδικές ρυθμίσεις, όρους και περιορισμούς δόμησης και διατάγματα ρυμοτομίας. Η αναζήτηση πραγματοποιείται σε γραφικό περιβάλλον GIS με κριτήριο το Δήμο, το οικοδομικό τετράγωνο, την οδό, τη διασταύρωση οδών ή την ταχυδρομική διεύθυνση (αναζήτηση βάσει οδού και αριθμού). Παρέχονται ακόμη οι δυνατότητες:

  1. Προβολής στοιχείων όρων δόμησης και διαταγμάτων που αφορούν σε επιλεγμένο οικοδομικό τετράγωνο ή επιλεγμένη οικοδομική γραμμή,
  2. Επισκόπησης και αποθήκευσης συσχετιζόμενων σαρωμένων αρχείων raster (tif) ή κειμένων (pdf),
  3. Προεπισκόπησης και εκτύπωσης ενδεικτικού αποσπάσματος ρυμοτομικού σχεδίου υπό κλίμακα με κέντρο το επιλεγμένο οικοδομικό τετράγωνο,
  4. Δημιουργίας θεματικών χαρτών,
  5. Εκτύπωσης στοιχείων οικοδομικού τετραγώνου.
 • Σύστημα Ενημέρωσης Ρυμοτομικών Σχεδίων

  Το υποσύστημα Ενημέρωσης Ρυμοτομικών Σχεδίων περιλαμβάνει τις λειτουργίες ενημέρωσης και συντήρησης της Ενιαίας Χωρικής Βάσης Δεδομένων Τοπικών Ρυθμίσεων σε περιβάλλον GIS. Η πλοήγηση στο εν λόγω περιβάλλον είναι δυνατή μέσω αναζήτησης Δήμου, οικοδομικού τετραγώνου, οδού, διασταύρωσης οδών ή ταχυδρομικής διεύθυνσης (αναζήτηση βάσει οδού και αριθμού).

  Το υποσύστημα Σάρωσης και Ενημέρωσης Τοπικών Ρυθμίσεων περιλαμβάνει τις λειτουργίες ενημέρωσης και συντήρησης της Ενιαίας Περιγραφικής Βάσης Δεδομένων Τοπικών Ρυθμίσεων. Η ενημέρωση αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

  1. ΦΕΚ,
  2. Διαγράμματα Εφαρμογής,
  3. Τεχνικές Εκθέσεις,
  4. Πράξεις Εφαρμογής,
  5. Διορθωτικές Πράξεις,
  6. Πράξεις Αναλογισμού και Αποζημιώσεων,
  7. Διατηρητέα,
  8. Αξιόλογα,
  9. Σχολεία.
 • TommusRhodus is an elite author known for offering high-quality, high-value products backed by timely and personable support. Recognised and awarded by Envato on multiple occasions for producing consistently outstanding products, it's no wonder over 40,000 customers enjoy using TommusRhodus themes.

Ανάπτυξη Λογισμικού

Οι απαιτήσεις ψηφιακής υποστήριξης των έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ οδήγησαν στην ενασχόλησή της με την ανάλυση, τη σχεδίαση και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων λογισμικού. Οι παραχθείσες εφαρμογές χρησιμοποιούνται από σημαντικό αριθμό συντελεστών και συμβάλλουν στη μηχανοργάνωση υπηρεσιών, την παρακολούθηση έργων, την εξυπηρέτηση πελατών, την οριοθέτηση ακινήτων και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση.

Παράλληλα με την ενασχόληση της με το αντικείμενο του Εθνικού Κτηματολογίου η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ ανέπτυξε πλήθος εφαρμογών πρωτότυπης σχεδίασης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση μελετών των υπό κτηματογράφηση περιοχών Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. Οι εν λόγω εφαρμογές αφορούν σε:

Διαχείριση προσωπικού γραφείων κτηματογράφησης και παρακολούθηση έργου,

Τήρηση και παρακολούθηση συστήματος προτεραιότητας προσέλευσης δηλούντων,

Διαδικτυακό εντοπισμό και οριοθέτηση γεωτεμαχίων,

Προγραμματισμό ραντεβού δικαιούχων μεγάλου αριθμού εγγραπτέων δικαιωμάτων,

Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου.

Η εταιρεία αναλαμβάνει, εκτός της ανάπτυξης εφαρμογών, την εγκατάσταση τους και την υποστήριξη των χρηστών στον τόπο εργασίας τους.

Project Management

Η εκτέλεση έργων μεγάλης κλίμακας συνοδεύεται από την εφαρμογή αρχών διαχείρισης έργου (project management) με σκοπό το βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό, την αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και τη μείωση του συνολικού κόστους. Η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ εφαρμόζει αρχές διαχείρισης έργου σε κάθε μελετητικό ή άλλο αντικείμενο, το οποίο αναλαμβάνει. Παράλληλα παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης έργου για λογαριασμό τρίτων.

Στο πλαίσιο παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ έχει αναλάβει τη διαχείριση έργου της μελέτης κτηματογράφησης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για λογαριασμό της αναδόχου κοινοπραξίας. Στις συντονιστικές ενέργειες των εν λόγω υποστηρικτικών υπηρεσιών εντάσσονται μεταξύ άλλων:

η επίβλεψη ευθυγράμμισης των γραφείων επεξεργασίας της αναδόχου κοινοπραξίας με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου,

η οργάνωση εκπαίδευσης των συντελεστών της αναδόχου κοινοπραξίας,

η οργάνωση και παρακολούθηση των εργασιών παραλαβής δηλώσεων των γραφείων κτηματογράφησης,

η ανάλυση υποστηρικτικών εφαρμογών για τη μηχανοργάνωση του έργου,

η οργάνωση του σχήματος επικοινωνίας μεταξύ των πολυάριθμων συντελεστών της αναδόχου κοινοπραξίας,

ο σχεδιασμός εξωστρεφούς επικοινωνιακού προγράμματος,

η επικοινωνία με την επιβλέπουσα αρχή του έργου,

η συλλογή από τα γραφεία επεξεργασίας, ο τεχνικός έλεγχος και η ενοποίηση των παραδοτέων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.