, Αρχική

Η εταιρεία μας

Προφίλ Εταιρείας
, Αρχική

Κτηματολόγιο Μεσσηνίας

Η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ δίπλα στους πολίτες της Μεσσηνίας για την υποστήριξη τους στην υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου

Το έργο μας

Η εταιρεία ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ δραστηροποιείται στο χώρο των μελετών δημοσίων έργων, της ανάπτυξης λογισμικού, της μηχανοργάνωσης και του project management.

  Δείτε όλα τα έργα μας

  Πολεοδομικές Μελέτες

  Συγκοινωνιακές Μελέτες

  Υδραυλικές Μελέτες

  Τόπογραφικές Μελέτες

  Μηχανοργάνωση

  Ανάπτυξη Λογισμικού

  Project Management